Tag: BBC Igbo

Pete Edochie berates guys who go on their knees while proposing to ladies

Veteran actor, Pete Edochie, has berated men who go on their knees

Phenomenal Phenomenal